Adike Patrike
Home About Us Our Team Future Plan News / Events Photo Gallery Opinion Contact Us
 

ಅಬ್ಬಾ, ಈ ಹಹ ಉದ್ದಿಮೆ!


  ವಿಯೆಟ್ನಾಮ್ ಹಹ ಉದ್ದಿಮೆ  

  ಮಲೇಶ್ಯಾ ಹಹ ಪ್ಯಾಕೆಟ್  
  ಹೆದ್ದಾರಿ ಬದಿಯ ಹಹ  

  ಕನ್ನಾಡಿನ ಅಡಿಕೆ ಚೀನಾಕ್ಕೆ  

 

other articles

ವರಟ್ಟಿ ವಿಕ್ರಮದ ‘ನವ್ಯ’ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ನೇರ ಮಾರಾಟ
ಚೇಳೂರು ಸಂತೆ ಮನೆಗೇ ಅಡಿಕೆಸುಲಿ ಯಂತ್ರ

Download Magazine
Visitor No:26647 Powered by: iSTA Graphics